Hallgassa élőben!

Megnyílt Vágréti János kiállítása

A magyar festészet napja alkalmából Vágréti János békéscsabai alkotóművész tiszteletére nyílt emlékkiállítás október 18-án az Ifjúsági Ház Art Café Galériájában. Az öt éve elhunyt mester magángyűjteményekből rendezett tárlata, húsz festmény egy hónapig látható. A megnyitón Niedzielsky Katalin mondott beszédet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Családtagok, Művésztársak és Művészetkedvelő Közönség!

Azért jöttünk ma itt össze, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékezzünk mi, mindannyian, akik Vágréti János festőművészt is, nem csak életművét ismerhettük. S hogy emlékeztessük azokat is gyönyörű műveire és példaértékű egyéniségére, akik még fiatalabbak és személyesen nem ismerhették. Mindig a túlélők, az itt maradottak dolga az értékeket tovább adni, átörökíteni, kiválóságok, nagy művészek emlékét őrizni, ápolni.

Örökké hálás leszek a sorsnak, hogy Vágréti Jánosnak nemcsak képeiben gyönyörködhettem, hanem barátjának is fogadott; bármikor felszaladhattam Hozzá, ha tavaszra vágytam a  télben, jóságos szavakra és ragyogó szemeire a zord, kegyetlen világ helyett. Hozzá odalehetett bújni, simogató szemei, ölelése mindig megerősített, hitet adott. Szerettem feljárni tankolni.

Sugárzó  képei, szeretetteljes színei, életműve szerencsére ma is itt van velünk, és ugyanazt üzeni, amit oly bölcsen sokszor el is mondott nekünk.

A festőművészre, a bölcsre, a jóságosra, az apókára, a prófétára emlékezünk tehát. ,,Minden Egész eltörött…” — Adyt idézte a mester egyik találkozásunkkor, még a kilencvenes évek elején. Nagyon megijesztett, mert egészen addig apóka lénye ellenére a lelke mélyén kisgyermek tudott maradni. De akkor azt mondta, a gyermekkor a paradicsomi állapot, a gyermekrajz a tökéletes, az az egységes alkotás. Ami a küzdelmes évtizedek, meghurcoltatások során kezdett sérülni, repedezni, míg végül eltörött… Mert Vágréti János sosem tartozott a sors kegyeltjeihez, csak ritkán volt és akkor is városától inkább távol ünnepelt művész.

A szívszorító  kijelentést, hogy ,,Minden Egész eltörött”, sokáig nem is értettem. Miért mondta éppen az a mester, akinek műtermében, közelében mindig örök nyár ragyogott?! Aztán, ahogyan múltak az évek, romlott a világ, egyre világosabbá vált, mire is gondolt… Egész életében soha nem a hasznosságra, mindig a szépre, soha nem az érdekekre, mindig az őszinteségre törekedett, az igazságtalanságot és az erőszakot képtelen volt elviselni, sokszor keményen harcba szállt az igazáért, mindig a szabadságot tartotta a legfontosabbnak. Végül a szenvedés, a csalódás felemésztette erejét. ,,Látom, ami körülöttem történik. Ha ez így megy tovább, elveszítjük a legcsodálatosabbat, a művészetet. Pedig nem lehet nélküle élni. Egyet lehet nélküle: gyilkolni…” — szólt a bölcselet.

„Megrontott világunkat csak a szeretet tudja megváltani. Vegyétek körül magatokat a széppel, a rossz ellen! Akkor megtisztul az életünk.”

A művésznek példamutatóak kell lennie, nem képmutatónak —  mondta máskor. S hogy a művésznek akkor is ki kell egyenesednie, fel kell állnia, ha már összetörték a gerincét. Mert a művészet menedék, és minden este számadás önmagunk előtt.

Adyra hivatkozott ,,Fut velem egy rossz szekér…” — amikor kínok gyötörték, elvágyódott, de a parancs, hogy van még mondandója, itt tartotta — még egy ideig. Ady, Sinka, Németh László arra tanította, hogy a művésznek fel kell vennie a keresztet.

Minél rosszabb a velünk futó  szekér és minél kegyetlenebb a világ, annál nagyobb szükségünk van arra, hogy lássuk a képeit, hogy tankoljunk a fényből, a hitből, hogy tudjuk tovább cipelni a keresztet. S annál inkább kötelességünk, hogy megmutassuk képeit, felidézzük szavait a fiatalabb nemzedékeknek is, mert egész lénye, műve szép példa arra, hogyan szabad csak és hogyan érdemes élni. Nyugodj békében, János bácsi, mi pedig tankolunk és emlékezünk!

Köszönöm a figyelmet.

példaképek lehetnek
A szülőföldjüket elhagyó legkiválóbb magyarokról indít sorozatot a Kossuth rádió
kompromisszumra van szükség / 4 perce
Nem nő a minimálbér, ha a képviseletek bojkottálják a megállapodást
Ha a szakszervezetek miatt nem jön létre az egyezség, akkor februártól sem változik a kötelező legkisebb bérek és a szociális juttatások összege.
Gyász
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt, és mondta: Gyere haza." Gyászhír Fájdalommal, és tisztelettel tudatjuk, hogy Bozó Imre Antal volt Újkígyós, Dózsa György utca 15. sz alatti lakos, aki 1990-2002 évig újkigyós település polgármestere volt, életének 82. évében elhunyt. Temetése a katolikus egyház szertartása szerint, 2021. január 21-én csütörtökön 13.00-kor lesz az Újkígyósi Szent Antal temetőben. Újkígyós Város Önkormányzata és Képviselőtestülete saját halottjának tekinti. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik valamilyen formában részvétüket fejezik ki, szeretettel és tisztelettel adóznak emléke előtt. Utolsó útjára elkisérik, temetésén végtisztességet tesznek. A gyászoló család, valamint Újkígyós Város Önkormányzata.
" Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendben és szerényen, Drága lelked nyugodjon békében. Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy Bohus Jánosné szül.: Liker Ilona békéscsabai lakos 89 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 22-én 12 órakor lesz a békéscsabai Tabáni temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy édesapám Tímár András gyulai lakos 2021. január 13-án, 80 éves korában örökre megpihent. Végső nyugalomba helyezése 2021. január 20-án 11 órakor lesz a gyulai Új Református Temetőben. Gyászoló lánya és családja
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Csatlós Mihály Imre újkígyósi lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 20-án 11 órakor lesz az újkígyósi Szent Antal temetőben. A gyászoló család.
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kuzma Jánosné (Pannika) 70. évében január 18-án a mennybe költözött. Búcsúztatása szűk családi körben a szabadkígyósi temetőben történik. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kisházi István békéscsabai lakos 2021. január 12-én, 90. életévében elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben történik a békéscsabai Zsigmond utcai katolikus temetőben. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek." GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy özv. Csarnai Jánosné szül. Sviszt Mária (volt Pattex nyugdíjas) békéscsabai lakos 93 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. január 20-án 13 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dobroczki János mezőmegyeri lakos 2021. január 6-án, 75 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. január 19-én 10 órakor lesz a mezőmegyeri evangélikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Szikora János Attila békéscsabai lakos 49 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2021. január 19-én 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Kérjük a végtisztességen megjelenő szűk családi, baráti, munkatársi kört, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Köszönjük megjelenésüket és megértésüket. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Orvos András (Doki) békéscsabai lakos 2021. január 5-én, 80 éves korában elhunyt. Drága elhunytunkat 2021. január 14-én szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Sipiczki Jánosné szül. Bagyinka Mária fényesi lakos 2021. január 6-án, 92 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2021. január 18-án 13 órakor lesz a fényesi evangélikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk Pribojszky Mihályné szül. Kiszely Mária sokak szeretett tanítónénije 2021. január 11-én életének 96. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2021. január 21-én 15 órakor szűk családi körben történik a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Pribojszki Pálné szül. Okán Flóra Vera békéscsabai lakos 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 15-én 14 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Zlovszki Pálné szül. Bíró Irén Anna békéscsabai lakos 2020. december 21-én, 81 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni temetése szűk családi körben a békéscsabai Berényi úti temetőben megtörtént. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapánk, nagyapánk, déditatánk, Lőrincz Mihály 94 éves korában végleg megpihent. Hamvait 2021. január 15-én 10 órakor helyezzük végső nyugalomra a békéscsabai Ligeti temetőben. Drága emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
Gyászhír Fájó szívvel tudatjuk, hogy Mándi János békéscsabai lakos ( volt mezőgyáni lakos) 101 éves korában csendesen megpihent . Temetése szűk családi körben történik a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. A gyászoló család
"Nem múlnak el ők, Akik szívünkben élnek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Laczó János békéscsabai lakos 2021. január 5-én, 59 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. január 13-án 14 órakor lesz a békéscsabai Tompa utcai temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szűcs Attila Béláné szül. Gubicza Klára Erika tanítónő békéscsabai lakos 2021. január 2-án, életének 67. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2021. január 14-én 12 órakor veszünk végső búcsút a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Uhrin Jenőné szül. Marik Dorottya 81 éves korában eltávozott közülünk. Temetése szűk családi körben 2021. január 13-án 10 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Kérjük mindazokat, akik tisztelték és szerették, hogy egy szál gyertya gyújtása mellett emlékezzenek meg róla. Gyászoló lánya és családja
visszásságok / 25 perce
Rekordelőleget adnak a Lánchíd felújítására
Kicsi okos / 50 perce
6 grammos a Huawei legújabb okoskarkötője
Amerikai elnökválasztás / 51 perce
Biden azonnal hozzálátott a bevándorlási politika reformjához
még vannak titkok / 5 órája
Remek állapotban lévő kövület segíthet megismerni az őshüllők szaporodását
elképesztő eredmény / 8 órája
Rájuk sem lehet ismerni! Emilio 80, Tina 25 kilót fogyott – ez volt a módszerük
nehéz döntések / 10 órája
Szívszorító, ez lehet a sorsa a tinilánynak, akinek meghalt a családja a győri horrorbalesetben