Hallgassa élőben!

Megnyílt Vágréti János kiállítása

A magyar festészet napja alkalmából Vágréti János békéscsabai alkotóművész tiszteletére nyílt emlékkiállítás október 18-án az Ifjúsági Ház Art Café Galériájában. Az öt éve elhunyt mester magángyűjteményekből rendezett tárlata, húsz festmény egy hónapig látható. A megnyitón Niedzielsky Katalin mondott beszédet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Családtagok, Művésztársak és Művészetkedvelő Közönség!

Azért jöttünk ma itt össze, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékezzünk mi, mindannyian, akik Vágréti János festőművészt is, nem csak életművét ismerhettük. S hogy emlékeztessük azokat is gyönyörű műveire és példaértékű egyéniségére, akik még fiatalabbak és személyesen nem ismerhették. Mindig a túlélők, az itt maradottak dolga az értékeket tovább adni, átörökíteni, kiválóságok, nagy művészek emlékét őrizni, ápolni.

Örökké hálás leszek a sorsnak, hogy Vágréti Jánosnak nemcsak képeiben gyönyörködhettem, hanem barátjának is fogadott; bármikor felszaladhattam Hozzá, ha tavaszra vágytam a  télben, jóságos szavakra és ragyogó szemeire a zord, kegyetlen világ helyett. Hozzá odalehetett bújni, simogató szemei, ölelése mindig megerősített, hitet adott. Szerettem feljárni tankolni.

Sugárzó  képei, szeretetteljes színei, életműve szerencsére ma is itt van velünk, és ugyanazt üzeni, amit oly bölcsen sokszor el is mondott nekünk.

A festőművészre, a bölcsre, a jóságosra, az apókára, a prófétára emlékezünk tehát. ,,Minden Egész eltörött…” — Adyt idézte a mester egyik találkozásunkkor, még a kilencvenes évek elején. Nagyon megijesztett, mert egészen addig apóka lénye ellenére a lelke mélyén kisgyermek tudott maradni. De akkor azt mondta, a gyermekkor a paradicsomi állapot, a gyermekrajz a tökéletes, az az egységes alkotás. Ami a küzdelmes évtizedek, meghurcoltatások során kezdett sérülni, repedezni, míg végül eltörött… Mert Vágréti János sosem tartozott a sors kegyeltjeihez, csak ritkán volt és akkor is városától inkább távol ünnepelt művész.

A szívszorító  kijelentést, hogy ,,Minden Egész eltörött”, sokáig nem is értettem. Miért mondta éppen az a mester, akinek műtermében, közelében mindig örök nyár ragyogott?! Aztán, ahogyan múltak az évek, romlott a világ, egyre világosabbá vált, mire is gondolt… Egész életében soha nem a hasznosságra, mindig a szépre, soha nem az érdekekre, mindig az őszinteségre törekedett, az igazságtalanságot és az erőszakot képtelen volt elviselni, sokszor keményen harcba szállt az igazáért, mindig a szabadságot tartotta a legfontosabbnak. Végül a szenvedés, a csalódás felemésztette erejét. ,,Látom, ami körülöttem történik. Ha ez így megy tovább, elveszítjük a legcsodálatosabbat, a művészetet. Pedig nem lehet nélküle élni. Egyet lehet nélküle: gyilkolni…” — szólt a bölcselet.

„Megrontott világunkat csak a szeretet tudja megváltani. Vegyétek körül magatokat a széppel, a rossz ellen! Akkor megtisztul az életünk.”

A művésznek példamutatóak kell lennie, nem képmutatónak —  mondta máskor. S hogy a művésznek akkor is ki kell egyenesednie, fel kell állnia, ha már összetörték a gerincét. Mert a művészet menedék, és minden este számadás önmagunk előtt.

Adyra hivatkozott ,,Fut velem egy rossz szekér…” — amikor kínok gyötörték, elvágyódott, de a parancs, hogy van még mondandója, itt tartotta — még egy ideig. Ady, Sinka, Németh László arra tanította, hogy a művésznek fel kell vennie a keresztet.

Minél rosszabb a velünk futó  szekér és minél kegyetlenebb a világ, annál nagyobb szükségünk van arra, hogy lássuk a képeit, hogy tankoljunk a fényből, a hitből, hogy tudjuk tovább cipelni a keresztet. S annál inkább kötelességünk, hogy megmutassuk képeit, felidézzük szavait a fiatalabb nemzedékeknek is, mert egész lénye, műve szép példa arra, hogyan szabad csak és hogyan érdemes élni. Nyugodj békében, János bácsi, mi pedig tankolunk és emlékezünk!

Köszönöm a figyelmet.

somorja
Kövér László: csak akkor nyerhetünk, ha a Kárpát-medencében senki nem lesz vesztes
vádak / 1 órája
Varga Judit: nem hagyjuk szó nélkül a nemtelen brüsszeli támadásokat!
A jelentés forrásai ezúttal is egyoldalúak és politikailag elfogultak, kettős mércét tükröznek Magyarországgal szemben.
Gyász
Megemlékezés Gyógyulni mentél De rossz kezekbe kerültél Haza már sohasem jöhettél Neked itt lenne a helyed közöttünk Felnevelni 6 éves gyermekünk. Szomorú, fájdalmas hosszú egy év telt el azóta, hogy szeretett családtagunk Farkasinszki István tragikus hirtelenséggel 44 éves korában itt hagyott bennünket. Örök fájdalommal és szeretettel szívünkben emlékezünk rá 2021. augusztus 01-én 10 órától kezdődő Istentiszteleten a békéscsabai Református templomban. A gyászoló család.
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." Gyászhír Fájó szívvel tudatjuk, hogy Uhrin András volt Békéscsaba Tolnai utcai lakos 2021. július 09-én 92 éves korában pécsi otthonában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. augusztus 03-án 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak akik, utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
" Az Édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér" KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk köszönetet, mindazoknak, akik ismerték, és szerették BÉKÉSI FERENCNÉ Szül. Balla Katalin Márta csorvási mezőgazdasági vállalkozó temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Mészáros Jánosné szül.: Dorkovics Ilona békéscsabai lakos életének 91. évében elhunyt. Temetése 2021.07.30. 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család.
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Molnár Gyula gyulai lakos életének 64. évében elhunyt. Búcsúztatása 2021. július 28-án 11 órakor lesz a gyulai Ó Református temetőben. Drága férjemtől, édesapánktól, tatánktól búcsúzunk. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik mély fájdalmunkat bármilyen formában enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
,Úgy mentél el ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében” GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Vig Gábor békési lakos 97 éves korában elhunyt. Temetése 2021. 07. 28-án 9 órakor a békési Rózsa temetőben lesz A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Tomonicska János honvéd hősi halálának 105. évfordulójára. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Unokái, dédunokái, ükunokái
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Lipcsei István békéscsabai lakos 2021. július 9-én 32 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. augusztus 2-án 10 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. A gyászoló család
“Elhagytál egy időre, De tudjuk, hogy nem örökre. Szívünk fájdalmában egy a vigaszunk, Hisszük, hogy egyszer újra találkozunk.” GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy, Laurinyecz János (Lobi) kétsopronyi lakos életének 79. évében csendesen megpihent. Temetése 2021. július 24-én (szombaton) 10 órakor lesz a kétsopronyi temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és kérjük, hogy koszorú helyett egy szál virággal emlékezzenek meg Róla. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÉKÉSI FERENCNÉ Szül. Balla Katalin Márta Csorvási mezőgazdasági vállalkozó 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. július 23.án, pénteken 10 órakor lesz a csorvási Köztemetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Máté Gergely 2021. július 13-án életének 73. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatása 2021. július 23-án 11 órakor a sarkadi Körösháti temetőben lesz. Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk. hogy KLIMENT MIHÁLY békéscsabai lakos 82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2021. július 26-án 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSICSELY MIHÁLY volt Békéscsaba Május 1 utcai lakos 95 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2021. július 23-án 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy KOKAVECZ PÁL nyugállományú határőr főhadnagy orosházi lakos életének 83. évében váratlanul elhunyt. Hamvait 2021. július 21-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk hogy VOZÁR PÁLNÉ szül.: Lipták Judit TANÍTÓ békéscsabai lakos 2020.július 07-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021.július 23-án 15 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy CSJERNYIK MIHÁLY békéscsabai lakos 79 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. 07.20-án 10 órakor lesz a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. a gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága szerettünk Baukó Mihályné szül. Kemény Margit békéscsabai lakos 86 éves korában csendesen megpihent. Utolsó útjára szűk családi körben kísértük el és helyeztük örök nyugalomra a békéscsabai Ligeti temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Jancsok Györgyné született Weinberger Lívia ( volt röntgen asszisztens) békéscsabai lakos 2021. július 15-én 91 éves korában elhunyt. Temetésére szűk családi körben kerül sor. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy VESZELKA ANDRÁSNÉ szül.: Kurgyis Judit Katalin békéscsabai lakos 2021. július 09-én 83 éves korában elhunyt. Szeretett elhunytunkat 2021. július 19-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Tompa utcai evangélikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak,akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették hogy PUSKÁS JÓZSEF volt műszaki oktató, pedagógus 68 éves korában váratlanul elhunyt. Földi maradványait szűk családi körben helyezzük nyugalomba. A gyászoló család
szexi / 4 órája
Merész! Nem takargatja hatalmas melleit Bochkor Gábor eltitkolt barátnője
népművészeti tábor/galériával / 4 órája
Díszes rézveretek, ékszerek készültek Békéscsabán
Vágvölgyi Nóra
Finn-öböl / 4 órája
Négyszáz éve süllyedhetett el a hajó, amelynek megtalálták a roncsait
Orosháza / 5 órája
Pályázatból újulhat meg a Kisharang bölcsőde
Cs. I.
kényszerhelyzet / 5 órája
Anyagi gondjairól vallott Kárpáti Rebeka
baleset / 6 órája
Helyreállt a vonatközlekedés a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon
beol.hu