Sarkadkeresztúr

2019.11.06. 15:50

További lehetőségeket keresnek a fejlődésre

Megalakult a sarkadkeresztúri képviselő-testület.

L. B.

A grémiumba bekerült Baracsi Marianna, Dóma László, Hunyadyné Cserge Mária, Nagy Imre, Puskás Sándor és Szekeres István, akik közül Nagy Imrét választották meg alpolgármesternek. Három bizottság jött létre: az ügyrendi elnöke Hunyadyné Cserge Mária, a pénzügyi elnöke Baracsi Marianna, a humánpolitikai elnöke pedig Puskás Sándor lett.

Bakucz Péter polgármester beszélt a tervekről /A szerző felvétele/

Bakucz Péter polgármester ismertette terveit, miszerint tovább stabilizálná, erősítené az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A folyamatban lévő beruházásokat megvalósítaná, valamint újabb pályázati lehetőségeket keresne a település és az intézmények fejlesztése érdekében. Például felújítaná a konyha és az idősek klubja épületét, valamint a könyvtárat művelődési házzá fejlesztené.

Emellett javítaná a belterületi utak, járdák állapotát, karbantartaná a csapadékvizet elvezető rendszereket. Lehetőséget keresne a szennyvízberuházás folytatására, a teljes hálózat kiépítésére.

Fontosnak ítéli a munkahelyteremtést, minél inkább kihasználná a közfoglalkoztatási program adta lehetőségeket, de figyelne a szúnyog- és rágcsálóirtásra, a kóbor ebek helyzetét szintén rendezné. A település sportéletét is fejlesztené.

Ezek is érdekelhetik