Közélet

2006.07.03. 15:49

Internet alapú oktatási program indul a Kodolányin

A Kodolányi János Főiskola egy nagyon fontos fejlesztési projektje érkezett el egy jelentős állomáshoz, jelesül: a KJF közel öt éves távoktatási teljesítménye érdemes volt arra, hogy a MAB turizmus és vendéglátás, illetve gazdálkodási menedzsment szakokon engedélyezze a képzés indítását. Ezeket a szakokat nyáron pótfelvételi keretében meghirdetik.

BEOL

A képzésekre 2006. július 26-tól lehet jelentkezni. Azok az intézményi egységek tehát, amelyek évekkel ezelőtt a távoktatás működtetésére jöttek létre, végre szerepet kaphatnak. Az Orosházi Oktatási Központban így valóra válik az eddigi ígéret, hogy diplomát adó alapképzést folytat a Kodolányi főiskola a városban.

Három féléven keresztül a KJF levelezős hallgatói önkéntesen választhatták az elektronikus tananyagok használatát, s amennyiben megfelelő minőségben elkészítették a tananyagokhoz kapcsolódó beküldendő feladatokat, teljesítményük a vizsgákon beszámításra került. A hallgatói visszajelzések azt mutatják, hogy használóik elégedettek a kifejlesztett tananyagokkal, a tutorokkal való elektronikus konzultációs lehetőségekkel, s biztosítottnak érzik a folyamatos tanulás, készülés lehetőségét. Igaz az is, hogy a nem túl motivált hallgatókkal ez a program sem tesz „csodát”, ugyanúgy benne van a lemorzsolódás lehetősége, mint a hagyományos oktatásnál.

Az internet alapú program az erre a tagozatra jelentkezők számára ún. blended, azaz kevert formában működik majd, tehát félévente négy alkalommal személyesen is találkoznak a tutorok tanítványaikkal, ebből egy a regisztrációs héten, kettő a tanulmányi időszak alatt, egy pedig a vizsgaidőszakban kerül lebonyolításra. A fennmaradó időben a hallgató önálló munkáján van a hangsúly, amelyet tutorai folyamatosan támogatnak, segítenek a különféle online kommunikációs csatornák segítségével. Az Internet alapú képzés elvégzése folyamatos, elsősorban otthoni tanulásra alapul, de a főiskola által fejlesztett elektronikus portfólión alapuló értékelési rendszer segítségével a hallgatók pontosan mérni tudják tudásukat, felkészülésüket

Jelentős előnye a távoktatásnak, hogy más képzési formákhoz képest kevesebb anyagi befektetést igényel a hallgatóktól, tehát olcsóbban végezhetik tanulmányaikat. Téves az elképzelés, miszerint az Internet alapú oktatás minősége gyengébb a „hagyományos” nappali vagy levelező képzéseknél. A távoktatásban résztvevőnek ugyanis folyamatosan és sokkal kitartóbban kell tanulnia, mint más oktatási rendek esetében. Ugyanakkor jelentős előnynek számít, hogy kötetlen időbeosztásban végezheti tanulmányait a hallgató. A KJF által kifejlesztett távoktatási program a XXI. századnak megfelelő, legkorszerűbb módszer. A tananyag digitális, s multimédiás lehetőségek tárháza teszi látványossá és élvezhetővé a programot.

 A hallgató számára előnyt jelent, ha rendelkezik saját számítógéppel, de ellenkező esetben az Oktatási Központ biztosítja a csaknem korlátlan géptermi és internet hozzáférési lehetőséget. Ha az internet elérése még így is akadályt jelentene, például a hallgató nem tudja igénybe venni a konzultációs központ nyújtotta lehetőséget sem, CD-n biztosítják számára a tananyagot.

A Kodolányi János Főiskola tervei szerint egy év múlva angol és orosz nyelven is működteti majd ezt a rendszert és a világ számos országából kapcsolódnak hallgatók az Internet alapú képzéshez. Jelenleg elsősorban a magyar, illetve a környező országokban élő jelentkezőkre számítanak.

Az internet alapú fejlesztés eredményeit a Kodolányi főiskola levelezős hallgatói is élvezhetik, az általuk felvett tantárgyak elektronikus tananyagaihoz, gyakorló feladataihoz hozzáférést biztosít számukra az intézmény.

Ezek is érdekelhetik