Hirdetés

2024.04.11. 09:55

A Mezőberényi Általános Iskola az életben való boldogulásra is neveli a gyermekeket

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium legfőbb célja, hogy a gyermekekből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket neveljen. Az alapkészségek elsajátítása mellett a megfelelő nyelv és informatikai ismeretek, a sport, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, valamint a művészeti nevelés egyaránt kiemelt szerepet kapnak a mindennapokban.

PR cikk

A nevelő-oktató munkákban hangsúlyt kap, hogy a tanítás és tanulás élményt jelentsen diáknak és pedagógusnak egyaránt. Ezért a tanulók egyéni adottságaihoz alkalmazkodó módszereket és eszközöket alkalmaznak, amelyek egyaránt segítik a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok felzárkózását és a jó képességű gyerekek tehetségének kibontakoztatását.
Az intézmény a Magyar Olimpiai Bizottság által akkreditált sportiskola. A sportiskolai osztályok működésének célja az egészségtudatos életmód kialakítása, a sport, a mozgás megszerettetése, a tudatos sportolóvá nevelés. A labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, torna és aerobik sportágakban együttműködési megállapodással rendelkeznek a helyi egyesületekkel és az országos szakszövetségekkel. Az idei tanévben is a Gyulai Tankerületi Központ támogatásával úszás- és korcsolyaoktatásban részesülhettek tanulóik.
Az iskola szakmai munkájának minőségét több elismerő cím is jelzi. Az iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Aktív Iskola, a Moving Schools Challenger projekt tagja. Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Deutsches Sprachdiplom, DSD I. nyelvvizsga központ, Örökös Boldog Iskola, Ökoiskola.


Bázisintézmény: bemutatják a jó gyakorlatokat


Az iskola 2020 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. Jógyakorlataik érdemesek arra, hogy Békés vármegye pedagógusai számára a szélesebb körű tudásmegosztás, a hálózati tanulás elemei legyenek. Jógyakorlataik a sportra, a tehetséggondozásra, az ökotudatos nevelésre, a hagyományápolásra, a versenyekre és vetélkedőkre, illetve tanulásirányításra összpontosítanak.
Az idei tanévben nagy sikerű bázisintézményi programjuk volt az Őszi pedagógiai napok keretében bemutatott “Szenvedélyes álmok ereje” című egészségnevelési jógyakorlat, amit a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karával együttműködve valósítottak meg. Nagy érdeklődésre tart számot a testneveléshez kötődő „Játék-bűvölet újratöltve” jógyakorlat bemutatása, videófelvételekkel szemléltetve, hogy a digitális eszközök és tartalmak, a nimbolo, az okoslabda, az okoskarkötő, a mesterséges intelligencia milyen széles körű felhasználást tesznek lehetővé a tanórákon, sportfoglalkozásokon, edzéseken.
 

Aktív Iskolaként tevékenykednek


Aktív Iskolaként minden tanulónak lehetőséget biztosítanak a szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű, napi szintű testmozgáshoz. Az iskola tanulói, pedagógusai, sok szülő és támogató csatlakozott a Millió Lépés az Iskoládért programhoz. Egy applikáción keresztül követhették nyomon a napi mozgást, közösen több mint 43 és fél millió lépést tettek meg, ami 30 ezer 539 kilométer jelent. Ezzel 11-szer teljesítették a Kéktúra útvonalát. Az iskolát kisorsolták, amivel 1 millió forintot nyertek, amit sportszervásárlásra fordíthatnak.
Elismerés számukra, hogy a Moving Schools Challenger (MSC) projektben az ország kilenc iskolájával együtt részt vehetnek. Az MSC a testmozgás és az egészséges életmód rendszeres népszerűsítésével foglalkozik, jótékony hatással van a gyerekek aktivitási szintjének növelésére.


 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 

Kiemelkedő terület a tehetséggondozó, képességfejlesztő programjuk. A tehetségazonosítást követően a program az 5-8. évfolyamon valósul meg. A tehetséggondozás keretén belül az alsó tagozaton idegen nyelv tanulására és informatikai ismeretek elsajátítására is van lehetőség.
 

Nyelvvizsgaközpont
 

Az intézmény már 10 éve működik Deutsches Sprachdiplom, DSD I. nyelvvizsga központként. Az akkreditált nemzetközi német nyelvvizsga keretében tanulóiknak lehetősége van alap- illetve középfokú nyelvvizsga megszerzésére. Tavaly a legkiemelkedőbben teljesítettek tanulóik. A 12 nyolcadikos közül középfokú B1 szintű nyelvvizsgát szerzett 10 tanuló, alapfokú nyelvvizsgát 2 tanuló kapott.
 

Örökös Boldog Iskola
 

A Boldogságórákat az önismeret tanítására építik. Olyan helyzeteket teremtenek, amelyekben sikerélményhez juthatnak a diákok. A foglalkozások csökkentik a tanulók szorongásait, erősítik az önbizalmukat, kiegyensúlyozottabbak lesznek, ezáltal jobban teljesítenek.
 

Ökoiskola témahetekkel, versenyekkel
 

Az ökotudatos nevelés-oktatás folyamatában számos programot valósítanak meg, témahetek, témanapok, projektek, pályázatok, versenyek színesítik az iskola tanévét. A hagyománnyá vált évszaknapok és a három hetet meghaladó környezetvédelmi projekt népszerűek a tanulók körében. Lehetőségük van a tanórákon túl szakkörökön, sportkörökön részt venni, tanulmányi és sportversenyeken szerepelni. Az ökoszemlélet és a fenntarthatóság minden hagyományőrző és közösségépítő programjuk eleme.


Sikeres pályázatok


Az intézmény számos sikeres pályázatot tudhat maga mögött. A bevezetett Lego StoryStarter eszközcsomag használatával évek óta eredményesen fejlesztik a tanulók szövegértését, szövegalkotási képességeit. A módszer a gyerekek gazdag képzelőerejét tartja szem előtt, és számos sikerélményt biztosít számukra, élményközpontúvá, játékossá teszi a tanulást. Korszerűsítették az iskolai udvart a székhelyintézményben és a Luther téren is. A játszópark, a felújított aszfaltpálya, a kihelyezett sporteszközök, a felfestett mozgásos játékok biztosítják a tanulók számára a szabadidő aktív eltöltését.
 

Korszerű infrastruktúra
 

Az iskola korszerű infrastruktúrával rendelkezik. Három informatikaterem, egy nyelvi labor, egy okostanterem, továbbá laptopok, tabletek, robotok segítik a gyerekek tanulását. Az okostanteremben a tanulók megtapasztalják, hogyan tudnak a gondolataik, a kreativitásuk segítségével megalkotni egy tárgyat vagy eszközt, a digitális világ hogyan varázsolható valóságossá a 3D-s nyomtató és lézervágó segítségével. A pedagógusok feladatuknak tekintik azt is, hogy a gyerekeket megtanítsák, hogy a mai online világban rendelkezésre álló sok információ közül hogyan tudják kiválasztani a valósat és értékeset.
Az alsó tagozaton, az első és második évfolyamon tehetséggondozás keretében ismerkednek a kisdiákok a digitális kultúra világával, sajátítják el az alapismereteket, a helyes géphasználatot, továbbá a rajz és szerkesztő programok segítségével az alkotás örömét is átélhetik. A felsős tanulók robotika szakkörön sajátíthatják el a programozást. Megtanulják a robot programozásának alapjait, a tervezés és építés folyamatát és legvégül az elkészített feladatok tesztelésével teljesedik ki a munkájuk. A LEGO Spike, Mindstorms EV3 és a Micro:bit készletekkel kreatív feladatokon keresztül lelkesen merülnek el a robotépítés és automatizálás világában, mely a jövőre készíti fel őket.
 

Fejlesztés, felzárkóztatás
 

Az Integrált Pedagógiai Rendszer működtetésével segítik a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását. A többi tanulóval együtt nevelve, komplex módon biztosítják számukra az esélyegyenlőséget. Fontosnak tartják az egyéni bánásmódot, a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztését, a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezését. Az egyéni tanulási és magatartási nehézségek leküzdésére, a megfelelő fejlesztés biztosított az intézményben. Rendelkezésre állnak ehhez a megfelelő szakemberek és a fejlesztő
eszközök. 

 

Művészeti nevelés
 

A művészetek iránt érdeklődő tanulók zeneművészeti, valamint képző- és iparművészeti ágon tanulhatnak. Zeneművészeti tanszakon különböző hangszerek közül választhatnak a gyerekek. Céljuk, hogy szeressék a zenét, és mindenki a maga képességei szerint művelője is legyen annak.

A képző- és iparművészeti tanszakon feladatuk, hogy fejlesszék a tanulók esztétikai érzékenységét, az igényességet, az ízlést, fogékonnyá tenni a képi műveltség, az emlékezet és képzelet iránt. Az iskolában azt szeretnék elérni, hogy gyermekek tudjanak beilleszkedni a felnőttek világába, és váljanak boldog, sikeres emberekké.


 

Mit kínál a Mezőberényi Általános Iskola?

● szeretetteljes légkör
● inkluzív nevelés
● egyéni bánásmód
● minőségi oktatás
● játékos tanulás
● emelt szintű nyelvtanulás
● korszerű tanulási környezet
● aktív sportélet
● művészeti oktatás
● változatos programok

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában