Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége idén már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat. Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 leg­ma­gya­rabb, il­letve a ma­gyar pi­a­con a leg­jobb au­tója – írja a Ripost. Az Év Magyar Autója 2020 díjat a Magyarországon összeszerelt, gyártója … Bővebben: Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat