Hétezer éves halott került elő Szeghalom határában

Mintegy 7 ezer éve eltemetett, zsugorított, balra fektetett férfi csontvázára, maradványaira bukkant a dr. Gyucha Attila és dr. William A. Parkinson régész vezetésével dolgozó nemzetközi archeológuscsoport a napokban Szeghalom külterületén a valamikori Kovácshalom település helyén.

Sugaraival kellemesen cirógat a márciusi nap, amikor a Sebes-Körös töltésén a fokhidi gátőrháznál Kovácshalom felé veszem az irányt. A töltés oldalában magányos őzbak harapja a sarjadzó füvet, a motor zúgására eliramodik.

— A Sebes-Körös jelenlegi ásott medrétől északra elterülő Kovácshalom települést a középső neolitikum végén, csaknem 7 ezer évvel ezelőtt alapíthatták. A területet mintegy jó évszázada Szeghalmy Gyula, majd 1969-ben Bakay Kornál is kutatta. 

— A 2000-ben kezdődött Körös Regionális Régészeti Program keretében dolgozó kutatócsoport az előző évben Szeghalom-Kovácshalom telljét, illetve a körülötte egykoron létezett településrendszert vette górcső alá, vizsgálva a települések közötti időrendi, szerkezeti és funkcionális kapcsolatokat is. A középső neolitikum végén és a késő neolitikum folyamán alakultak ki ugyanis a hosszú ideig, sok száz, de akár több ezer ember által is intenzíven lakott tellek és az azokat övező nagyméretű települések rendszere. Idén a tavalyi eredmények alapján nyitottunk meg két kisebb szelvényt a lelőhely szélén — tudatta dr. Gyucha Attila.

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Dél-alföldi Regionális Irodája vezetője elmondta:  az egyik legtekintélyesebb amerikai tudományos szervezet, a National Science Foundation, illetve a Field Múzeum által is támogatott program keretében dolgozó, összesen 25, magyar, amerikai, görög, olasz, ciprusi és kanadai kutató, illetve régészhallgató a feltárással párhuzamosan, úgynevezett nem romboló módszerekkel jelenleg is vallatja a hajdan volt település múltját. 

A dr. William A. Parkinson, a chicagói Field Múzeum régésze, illetve dr. Gyucha Attila vezette, nemzetközi régészcsapat a március 19-én kezdődött s április idusáig tartó projekt keretében már eddig, mintegy 20 hektárt fésült át, szisztematikusan összegyűjtve a múlt felszínre került tárgyi emlékeit. Április derekáig újabb 10 hektárnyi területen végzik el a szisztematikus felszíni gyűjtéseket s mintegy harminc hektárnyi területen a magnetométeres felmérés is megtörténik.

— A tavalyi szisztematikus felszíni gyűjtőmunka, magnetométeres vizsgálat, a megtelepedést befolyásoló környezeti sajátosságok elemzését szolgáló terepmodell, valamint a településhasználat rekonstrukcióját célzó talajkémiai vizsgálatok eredményei alapján most két kisebb szelvényt nyitottak meg, egykori épületek feltárására. Teljesen váratlanul került elő a mintegy 7 ezer éve eltemetett, zsugorított, balra fektetett férfi csontváza, maradványa. Mellékletet, ékszereket, vele eltemetett használati tárgyakat nem találtunk, ez a temetkezési forma az adott korra teljesen jellemző. Munkánkat a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága is segíti. A leletek a feldolgozást, a szükséges vizsgálatokat követően a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumba kerülnek — taglalta a részleteket dr. Gyucha Attila.

Pénzünk bánhatja
Vigyázat, átverős levelekkel csapják be a Nemzeti Közművek ügyfeleit
kikényszerített választás? / 34 perce
Az államfő Florin Citu ügyvivő pénzügyminisztert kérte fel kormányalakításra
Gyász
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HALUSTYIK BÉLA 2020. február 19-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án 11 órakor lesz az orosházi Alvégi temetőben. A gyászoló család
Nem hal meg az, akinek emléke örökké szívünkben él. GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Pribojszki János békéscsabai lakos 64 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. február 28-án 13 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A Gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYÁSZHÍR Braun Ádámné szül:Csiszár Dorottya Katalin békéscsabai lakos 2020. február 17-én életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án 15 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Dragán Ivánné szül.: Galosi Ilona Mária békéscsabai lakos 2020. február 20-án, 83 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. február 28-án 11 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYÁSZHÍR Tóth Józsefné szül.:Kiszely Zsófia békéscsabai lakos 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án 11 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Krajcsó József békéscsabai lakos 69 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 28-án 10 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS "A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel emlékezünk ifj. Bődi János halálának 11.évfordulóján. Felesége, kislánya, szülei, testvére és családja.
MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk a 12 évvel ezelőtt elhunyt Bartolák Mihály kőműves mesterre. Szerető családja
"Nem hal meg az, akinek emléke örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Gedos Iván orvos rövid súlyos betegségben 2020. február 17-én életének 90. évében elhunyt. Temetése 2020. február 25-én 13 órakor Magyarcsanádon lesz. A gyászoló család
„Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él.” GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kovács János békéscsabai lakos 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 27-én 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Kegyeletüket egy szál virággal róhatják le. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,szomszédoknak,munkatársaknak, a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt vezetőségének, és mindazoknak, akik ismerték és szerették, hogy Baukó András Tusi bácsi búcsúztatásán megjelentek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.
Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Sári István békéscsabai lakos 80 éves korában elhunyt. Hamvait 2020. február 25-én 11 órakor búcsúztatják el a Református Egyház Gyülekezeti termében. Kérjük, a koszorúra, virágra szánt összeget a Református Egyház javára ajánlják fel. A gyászoló család.
"Nem hal meg az akinek emléke Örökké szívünkben él." Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Ásványi László János békéscsabai lakos 2020. február 06-án életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 26-án 10 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Székely Istvánné INCIKE 2020. január 16-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 25-én 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Gyászoló férje és fia.
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Sarkadi Lajosné szül. Szabó Erzsébet gerlai lakos életének 92. évében elhunyt. Temetése 2020. február 24-én 10 órakor lesz a gerlai köztemetőben A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lipták Györgyné szül. Csapó Ilona Békéscsaba, Vörösmarty u. 13. szám alatti lakos 2020. február 12-én, 64 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 21-én 11 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal és örök szeretettel EMLÉKEZEM DR. OLÁRY GYULA CSABA nyugalmazott jogtanácsos halálának 11. évfordulóján. "Emléke él, és élni fog míg az én szívem e földön még dobog. Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát. Őrzöm a mozdulatait, mely bennem él mind a mai napig, őrzöm a felém közvetített gondolatait, a nekem elsuttogott szavait. Mert nem halt meg ő, még mindig él nekem, csak messze távozott, hol meg nem érinthetem." Feleséged
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Sáfrány Csaba és édesanyja Sáfrány Kázmérné búcsúztatója 2020. február 20-án 12 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a családot részvétükkel támogatták. Gyászoló szeretteik
"Pihenj, Te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled! GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Aradszki András IHAROS 74 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 21-én 15 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Gyászoló szerettei
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Botyánszki Endre békéscsabai lakos 2020. február 14-én, 76 éves korában elhunyt. Szerettünket 2020. február 22-én 11 órakor kísérjük utolsó útjára a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Carey Mulligan / 47 perce
Azt hitte az Oscar-jelölt színésznő, hogy átok ül rajta
Rejtélyes kór / 1 órája
Miért eltérő a vírus halálos áldozatainak aránya még Kínán belül is?
tűzeset / 2 órája
Kigyulladt egy autó Kondoros és Békéscsaba között
elsősorban gyerekek / 2 órája
Nem csökkent az influenzás megbetegedések száma
Békéscsaba/Stuttgart / 4 órája
Fodor Mihály önállóan is megállta a helyét az olimpián
Ny. L.
tisztességtelen üzelmek / 4 órája
A GVH szigorúan fellép a gyerekeket célzó reklámok ellen