Czeizel: a magyar géniusz nem elmebeteg

A magyarok szívesen nézik bolondnak a géniuszaikat — írja a matematikusokról szóló legújabb könyvében dr. Czeizel Endre. Miképp korábbi köteteiben igazolta, hogy József Attila és Csontváry nem volt őrült, az orvos-genetikus bizonyossá teszi, hogy a kortársak állítása ellenére Bolyai János sem volt elmebeteg.

A Matematikusok, gének rejtélyek című könyvét matematikatanárok előtt mutatta be Békéscsabán dr. Czeizel Endre. Bár az orvos-genetikus elismeri, a képletek csak egy szűkebb szakmai kört gyönyörködtetnek, a cím nem erre a körülményre, hanem a kutatásai során tett felfedezésekre utal.

— Professzor úr! Az előadásában nagy átéléssel beszélt arról, hogy milyen izgalmas világot fedezett fel. Mégis, miért fogott olyan nehezen ehhez a munkához?
— Az ógörögök négy tehetségterületet említettek, amire géniuszként születni kell, az egyik a matematika. A terveim közt tehát végig ott szerepelt, csak tartottam tőle. Mert míg a költőket elolvashattam, a festőművészek képeiben és a zeneszerzők muzsikájában gyönyörködhettem, a matematikusok életművét a számomra nehezen felfogható képletek tömege jelenti. Ám ahogy a költőknél sem vettem a bátorságot, hogy irodalomtörténészként értékeljem őket, az utóbbiaknál is az ember bemutatására törekedtem.

Közben fantasztikusan érdekes megfigyeléseket tettem: hogy milyen sok volt az egyke köztük, hogy nem nősültek meg, hogy inkább alacsonyabbak voltak. S megannyi kérdés is megfogalmazódott bennem: vajon a matematikai tehetség felfedezésében és fejlesztésében is szerepet játszott-e a zsidó kultúra? Hogy miért van az, hogy a matematikusok idehaza húsz évvel rövidebb ideig élnek, mint külföldön, s hogy mind férfiak?

— Tudja a válaszokat?
— A válaszok számomra is rejtve maradtak. Bízom a kollektív továbbgondolásban, s hogy ennek nyomán a magyarázatokat is megtaláljuk.

— Az előadásában többször utalt a hasonló társadalmi, iskolai környezetre, ám a ma élő tudósokra ezek a körülmények már nem igazak. Mire jutna, ha a 20-21. századi tudósokat vizsgálná? — A kor, amelyben most élünk, nagyon más és nagyon nehéz. Nincsenek határok, és jogos a félelem, hogy a pénzügyileg és kulturálisan vezető államok elszipkázzák a géniuszpalántákat. Orvosként tudom, hogy ha egy testnek leáll az agya, akkor csak vegetálásra képes. Lovász Lászlótól Laczkovich Miklósig és Pósa Lajostól Szemerédi Endréig nagyszerű matematikusaink vannak, de a többségük külföldön dolgozik és tartok tőle, hogy a géniuszpalánták is ott folytatják. Valószínűleg el is kell menniük, hogy a tudományos központokban kivirágozzanak. Az alapvető kérdés, hogy visszajönnek-e?

Nem szabad hagynunk, hogy kialudjon bennük a hazafiság érzése. Amikor Klebelsberg Kuno létrehozta a szegedi egyetemet, és tudomást szerzett róla, hogy Cambridge-ben él egy Szent-Györgyi nevű fiatalember, felült a vonatra, két napot utazott és három napot töltött kint, hogy meggyőzze, jöjjön haza. Szent-Györgyi Albert 1931-ben hazajött és hat évre rá megkapta a Nobel-díjat. Vannak-e ma ilyen államférfiaink, akik tudják, hogy ma hol dolgoznak a géniuszaink a világban, és veszik a fáradtságot, hogy felüljenek a repülőre és meggyőzzék őket, hogy itthon szükség van rájuk?

— Ön Teller Edével viszont személyesen is találkozott.
— Így van. Az utolsó találkozásunkkor egy étteremben vacsoráztunk és arról beszélgettünk, hogy a kreatív géniuszok nehéz emberek. Teller nagyot hallott, így az összegzést fennhangon, az egész étterem füle hallatára tette meg: „Igen, igen, az én tíz ötletem közül is kilenc baromság volt, de a tizedik a hidrogénbomba!”

— A könyvében szereplő tizenöt matematikus közül melyik került a legközelebb önhöz?
— Bolyai János. Az ő sorsa a legtragikusabb, s mint ilyen, számomra a legizgalmasabb. A könyvben vele foglalkozom a legrészletesebben. A magyar tudomány és kultúra egyik legnagyobb hérosza, s a korábbi vélekedésekkel ellentétben abban is bizonyos vagyok, hogy nem volt elmebeteg. A szerencsén múlott, hogy a Gauss-hagyaték feldolgozásakor külföldi kutatók megtalálták fő művét, az Appendixet. S emlékezzünk csak Semmelweis Ignácra, akit meg azért néztek itthon bolondnak, mert a gyermekágyi lázat egy klórvizes kézmosással akarta kivédeni. Semmelweis és Bolyai két magyar messiás, akikről itthon tudomást sem vettek, s ha külföldön nem figyelnek fel rájuk, akkor ma nem ismerjük őket.

A könyvben szereplő tíz elméleti matematikus közül öt volt nőtlen, s ez az 50 százalékos arány messze meghaladja a magyar agglegény férfilakosság szokásos gyakoriságát. Bár ezt dr. Czeizel Endre mint érdekes megfigyelést írja le, emlékeztet néhány géniusz köztudott állítására, miszerint a házasság és a gyermekvállalás miatti idő- és energiavesztés akadályozza a tudományos aktivitást.

A szerző szerint ezt legfrappánsabban a tudós Szilárd Leó és a festőművész Csontváry Kosztka Tivadar fogalmazta meg, akik az előbb sorolt érvek mellett még azt is hangsúlyozták, hogy a nők elveszik a férfiak eszét. Csontváry maga is követte a művészgéniuszoknak általa ajánlott életet, amely nemcsak a házasság, de a szexuális élet mellőzését is magába foglalta. A matematika Mozartjának tartott Erdős Pál élete is ez utóbbira rímel.

— Lehetséges, hogy a libidó tudományos alkotásra fordítása hasznos? — teszi fel a kérdést a szerző, aki további érdekes felfedezésekre is jutott.
A házas matematikusoknál érvényesült a hasonló hasonlót választ elv. Példaként: Kalmár László matematika-fizika szakos tanárt vett nőül, továbbá Rényi Alfréd és Teller Ede neje, valamint Turán Pál második választottja is a matematikában jeleskedett, Wigner Jenőnek pedig mindhárom felesége fizikus volt.


 

szponzorált tartalom
Süssünk Borbás Marcsival!
egyre kevesebben vannak
Nem a vadászat a madarak legnagyobb ellensége
időjárás / 18 perce
Napsütésre még kedden sem számíthatunk
Felhős ég mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.
Gyász
Fájdalom költözött örökre szívünkbe, Nem múlik el soha, itt marad örökre. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk, el nem múló fájdalommal, örökké szeretünk. MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ifj. MÁRTON KÁROLY halálának 8. évfordulóján. Szerető családja Nincs már holnap, ennyi volt az élet. Sirassatok csendben, szívetekben élek.
MEGEMLÉKEZÉS Édesanyánk, Zsibrita Pálné halálának 10. évfordulójára emlékezünk március 15-én. Gyermekei
"Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kun Imréné született Szalontai Eszter Békéscsaba, jósika u 75 sz. (volt Békés, Szélmalom u 2/5 szám) alatti lakos 2019. március 05-én 79 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 18-án 9 órakor lesz a békési Rózsa temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeznek. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Zalánfi Pál békéscsabai lakos 68 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 22-én 13 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Ruck József békéscsabai lakos 2019. március 8-án 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. március 21-én 15 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Sipiczky Frigyes a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola mérnök tanára 2019. március 10-én, 90 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. március 21-én 11 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Kérjük a szertartáson megjelenőket, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Kovács Mihály békéscsabai lakos 2019. március 12-én, 92 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Szeretett halottunktól 2019. március 18-án 10 órakor veszünk végső búcsút a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Csicsely Pál (Patyi) Körösvolán volt gépkocsi vezetője békéscsabai lakos 2019. március 8-án, 66 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. március 20-án 11 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Megjelentek kegyeletüket egy szál virággal róhatják le. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Megpihent a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala." MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Himler Mihály halálának 15. évfordulóján. Szerettei.
"Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet, Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak próbálunk élni nélküled." MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Csicsely András halálának 1. évfordulóján Felesége, lánya, fia,veje, menye, unokái és dédunokája
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Bánszki János (szoba festő mázoló) mezőmegyeri lakos 67 éves korában rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. március 14-én 10 órakor lesz a mezőmegyeri köztemetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szível tudatjuk, hogy ifj. Apró Ferenc békéscsabai lakos 2019. március 1-én 51 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. március 14- én 9.30 órakor lesz a békéscsabai vasúti temetőben. A gyászoló család
"Találkozás és búcsúzás, az élet ennyi csak. Valaki jön, valaki megy s az emlék megmarad." GYÁSZHÍR Varga Gáborné szül. Hanczár Ilona könyvtáros békéscsabai lakos, életének 82. évében hosszan tartó, súlyos betegsége után 2019. március 2-án csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása és örök nyugalomba helyezése 2019. március 14-én 13 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. Kérjük, hogy akik szerették, koszorúk és sírcsokrok helyett egy szál virággal búcsúzzanak tőle. A gyászló család
"Tied a csend, a nyugalom, Miénk a könny, a fájdalom." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Knyihár Györgyné szül. Gyeraj Ilona békéscsabai lakos 79 éves korában elhunyt. Drága halottunkat 2019. március 12-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Pócsik Elekné szül. Budácsik Terézia Kunágota, Mátyás utcai lakos 2019. február 28-án 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. március 12-én 13 órakor lesz a kunágotai köztemetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR "Elmúlt, mint száz pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak." Takács György békéscsabai lakos 2019. március 6-án, életének 58. évében méltósággal viselt betegsége után megpihent. Elfáradt Testét 2019. március 13-án 14 órakor szülőfalujában, Gádoroson kísérjük utolsó útjára. Fájdalmunk leírhatatlan, erőt az ad, hogy a Lelke velünk marad......örökre. Szerető családja
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Zsibrita Mária a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat nyugalmazott pénzügyi osztályvezetője 2019. január 18-án elhunyt. Hamvait 2019. március 12-én 11 órakor helyezzük végső nyugalomra a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak és utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Tóth Andor Jánosné Gyula, Budrió ltp. 14. szám alatti lakos 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 11-én 10 órakor lesz a gyulai Református Új temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Soha el nem múló mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették Farkas Sándor Mihályné szül. Delov Edit Zsófia békéscsabai lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 9-én 11 órakor lesz a békéscsabai Tabáni temetőben. A gyászoló család
"Nincs már holnap, Ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, Szívetekben élek!" GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Muntyán Zoltán György békéscsabai lakos 2019. február 28-án, 56 éves korában méltósággal viselt betegség után elhunyt. Drága szerettünket 2019. március 8-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben. A gyászoló család
Továbbtanulás / 25 perce
Március 21-én és 22-én módosíthatók a felvételi jelentkezések
Mérgező szemét / 40 perce
Negyven kiló műanyag zacskót találtak egy bálna gyomrában
Érzelmek – látás nélkül / 1 órája
Meghekkelte a Huawei a Belvárosi Színház előadását
mókás vagy megalázó? / 1 órája
A rajongók szerint özvegye gyalázza Gábor Zsazsa emlékét
Iron Swim Budapest / 1 órája
Új néven folytatja Hosszú Katinka klubja
Nem mindennapi trükk / 1 órája
Hosszú Katinka még ezt is tudja!