11°
21°

Czeizel: a magyar géniusz nem elmebeteg

A magyarok szívesen nézik bolondnak a géniuszaikat — írja a matematikusokról szóló legújabb könyvében dr. Czeizel Endre. Miképp korábbi köteteiben igazolta, hogy József Attila és Csontváry nem volt őrült, az orvos-genetikus bizonyossá teszi, hogy a kortársak állítása ellenére Bolyai János sem volt elmebeteg.

A Matematikusok, gének rejtélyek című könyvét matematikatanárok előtt mutatta be Békéscsabán dr. Czeizel Endre. Bár az orvos-genetikus elismeri, a képletek csak egy szűkebb szakmai kört gyönyörködtetnek, a cím nem erre a körülményre, hanem a kutatásai során tett felfedezésekre utal.

— Professzor úr! Az előadásában nagy átéléssel beszélt arról, hogy milyen izgalmas világot fedezett fel. Mégis, miért fogott olyan nehezen ehhez a munkához?
— Az ógörögök négy tehetségterületet említettek, amire géniuszként születni kell, az egyik a matematika. A terveim közt tehát végig ott szerepelt, csak tartottam tőle. Mert míg a költőket elolvashattam, a festőművészek képeiben és a zeneszerzők muzsikájában gyönyörködhettem, a matematikusok életművét a számomra nehezen felfogható képletek tömege jelenti. Ám ahogy a költőknél sem vettem a bátorságot, hogy irodalomtörténészként értékeljem őket, az utóbbiaknál is az ember bemutatására törekedtem.

Közben fantasztikusan érdekes megfigyeléseket tettem: hogy milyen sok volt az egyke köztük, hogy nem nősültek meg, hogy inkább alacsonyabbak voltak. S megannyi kérdés is megfogalmazódott bennem: vajon a matematikai tehetség felfedezésében és fejlesztésében is szerepet játszott-e a zsidó kultúra? Hogy miért van az, hogy a matematikusok idehaza húsz évvel rövidebb ideig élnek, mint külföldön, s hogy mind férfiak?

— Tudja a válaszokat?
— A válaszok számomra is rejtve maradtak. Bízom a kollektív továbbgondolásban, s hogy ennek nyomán a magyarázatokat is megtaláljuk.

— Az előadásában többször utalt a hasonló társadalmi, iskolai környezetre, ám a ma élő tudósokra ezek a körülmények már nem igazak. Mire jutna, ha a 20-21. századi tudósokat vizsgálná? — A kor, amelyben most élünk, nagyon más és nagyon nehéz. Nincsenek határok, és jogos a félelem, hogy a pénzügyileg és kulturálisan vezető államok elszipkázzák a géniuszpalántákat. Orvosként tudom, hogy ha egy testnek leáll az agya, akkor csak vegetálásra képes. Lovász Lászlótól Laczkovich Miklósig és Pósa Lajostól Szemerédi Endréig nagyszerű matematikusaink vannak, de a többségük külföldön dolgozik és tartok tőle, hogy a géniuszpalánták is ott folytatják. Valószínűleg el is kell menniük, hogy a tudományos központokban kivirágozzanak. Az alapvető kérdés, hogy visszajönnek-e?

Nem szabad hagynunk, hogy kialudjon bennük a hazafiság érzése. Amikor Klebelsberg Kuno létrehozta a szegedi egyetemet, és tudomást szerzett róla, hogy Cambridge-ben él egy Szent-Györgyi nevű fiatalember, felült a vonatra, két napot utazott és három napot töltött kint, hogy meggyőzze, jöjjön haza. Szent-Györgyi Albert 1931-ben hazajött és hat évre rá megkapta a Nobel-díjat. Vannak-e ma ilyen államférfiaink, akik tudják, hogy ma hol dolgoznak a géniuszaink a világban, és veszik a fáradtságot, hogy felüljenek a repülőre és meggyőzzék őket, hogy itthon szükség van rájuk?

— Ön Teller Edével viszont személyesen is találkozott.
— Így van. Az utolsó találkozásunkkor egy étteremben vacsoráztunk és arról beszélgettünk, hogy a kreatív géniuszok nehéz emberek. Teller nagyot hallott, így az összegzést fennhangon, az egész étterem füle hallatára tette meg: „Igen, igen, az én tíz ötletem közül is kilenc baromság volt, de a tizedik a hidrogénbomba!”

— A könyvében szereplő tizenöt matematikus közül melyik került a legközelebb önhöz?
— Bolyai János. Az ő sorsa a legtragikusabb, s mint ilyen, számomra a legizgalmasabb. A könyvben vele foglalkozom a legrészletesebben. A magyar tudomány és kultúra egyik legnagyobb hérosza, s a korábbi vélekedésekkel ellentétben abban is bizonyos vagyok, hogy nem volt elmebeteg. A szerencsén múlott, hogy a Gauss-hagyaték feldolgozásakor külföldi kutatók megtalálták fő művét, az Appendixet. S emlékezzünk csak Semmelweis Ignácra, akit meg azért néztek itthon bolondnak, mert a gyermekágyi lázat egy klórvizes kézmosással akarta kivédeni. Semmelweis és Bolyai két magyar messiás, akikről itthon tudomást sem vettek, s ha külföldön nem figyelnek fel rájuk, akkor ma nem ismerjük őket.

A könyvben szereplő tíz elméleti matematikus közül öt volt nőtlen, s ez az 50 százalékos arány messze meghaladja a magyar agglegény férfilakosság szokásos gyakoriságát. Bár ezt dr. Czeizel Endre mint érdekes megfigyelést írja le, emlékeztet néhány géniusz köztudott állítására, miszerint a házasság és a gyermekvállalás miatti idő- és energiavesztés akadályozza a tudományos aktivitást.

A szerző szerint ezt legfrappánsabban a tudós Szilárd Leó és a festőművész Csontváry Kosztka Tivadar fogalmazta meg, akik az előbb sorolt érvek mellett még azt is hangsúlyozták, hogy a nők elveszik a férfiak eszét. Csontváry maga is követte a művészgéniuszoknak általa ajánlott életet, amely nemcsak a házasság, de a szexuális élet mellőzését is magába foglalta. A matematika Mozartjának tartott Erdős Pál élete is ez utóbbira rímel.

— Lehetséges, hogy a libidó tudományos alkotásra fordítása hasznos? — teszi fel a kérdést a szerző, aki további érdekes felfedezésekre is jutott.
A házas matematikusoknál érvényesült a hasonló hasonlót választ elv. Példaként: Kalmár László matematika-fizika szakos tanárt vett nőül, továbbá Rényi Alfréd és Teller Ede neje, valamint Turán Pál második választottja is a matematikában jeleskedett, Wigner Jenőnek pedig mindhárom felesége fizikus volt.


 

Vívmány
Szaúd-Arábiában engedélyezték a nőknek az autóvezetést
Sérülés / 18 perce
A német játékosnak eltört az orra
Sebastian Rudyt a svédek elleni szombati mérkőzésen rúgták meg véletlenül. Nehezen kap levegőt, de komoly fájdalmai nincsenek.
Gyász
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Voján Mihályné szül. Oszlár Piroska békéscsabai (volt battonyai) lakos 89. életévében elhunyt. Temetése 2018. június 23-án 11 órakor lesz a békéscsabai Zsigmond utcai katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
,,Tiétek a békés nyugalom, Miénk a könnyes fájdalom. Szívünk sohasem feledhet, Kedveskéink, Isten Véletek.,, GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága hallottainktól Kedves Jánosné szül. Kósa Erzsébet és Kedves János békéscsabai lakosoktól 2018.június 26-án 10,.00 órakor veszünk végső búcsút a békéscsabai Ligeti temetőben.Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik őket, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Viczián József békéscsabai lakos 85 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2018. június 22-én 10 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Gyászmise 2018. június 22-én 17 órakor lesz a békéscsabai belvárosi katolikus templomban. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS "Mint egy gyertyaláng, lobban el az élet. Mint egy gyors folyó, rohannak az évek. A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresni, aki nincs már." Fájó szívvel emlékezünk PETRÁS LÁSZLÓ (gyulai lakos) halálának 6. évfordulójára. Felesége, családja a rokonság
GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Turay Ferenc András békéscsabai lakos 2018. június 13-án méltósággal viselt hosszú betegséget követően csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása kérésére szűk családi körben lesz megtartva. A temetést követően 2018. június 23-án 15 órakor a Páduai Szent Antal-társszékesegyházban megemlékező gyászmisét tartunk tiszteletére. Kérjük kegyeletüket csak egy szál virággal róják le. Gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prorok Pálné szül. Bartolák Ilona békéscsabai lakos 2018. június 12-én, 82 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól 2018. június 20-án (szerdán) 10 órakor veszünk végső búcsút a békéscsabai Tompa utcai temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk ifj. PÁL LAJOS (Gyula, Köröspart utca 124. alatti lakos) halálának 2. évfordulójára. Édesanyád és családja
"Könnyes szemmel emlékezünk Rád. Eltelt 12 év, hogy jóságos szíved örökre megállt. Nem látjuk többé kedves arcodat, nem halljuk többé drága hangodat, de szívünkben őrizzük szereteted, jóságodat." MEGEMLÉKEZÉS Drága gyermekem ifj. Jámbor József halálának 12. évfordulóján fájdalommal emlékezik bánatos édesanyád, nővéred és családja, keresztszüleid, nagynénéd és Editke.
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Salamon Györgyné a Patex bölcsőde vezetője, a Degré utcai Otthon gondozója békéscsabai lakos 90 éves korában csendesen megpihent. Szeretett elhunytunkat 2018. június 15-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Berczi Anna békéscsabai lakos életének 66. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. június 15-én 13 órakor lesz a kamuti temetőben. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Horváth Józsefné szül. Kovács Ilona békéscsabai lakos életének 77. évében csendesen megpihent. Temetése 2018. június 14-én 13 órakor lesz a békéscsabai Tompa utcai temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Machlik Mihályné szül. Tóth Julianna békéscsabai lakos 2018. június 6-án, 82 éves korában csendesen megpihent. Szeretett elhunytunkat 2018. június 13-án 13 órakor helyezzük végső nyugalomra a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család
"...Ó, hinnem kell, hogy lelked mégis él, E földi kíntól mentesülten, fénylőn, Mi vagyunk csak, kiket siratni kell, Kik itt maradtunk fájdalomban élőn Tenélküled." (Várnai Zseni) MEGEMLÉKEZÉS Pribék Csaba volt Sarkad, Bartók Béla u. 5 szám alatti lakos drága emlékére, aki 10 éve vétlenül autóbaleset áldozata lett. Anya
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, akit igazán szeretnek." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Petrovszki Pálné szül. Szabó Dorottya Katalin halálának 1. évfordulóján. Szerető édesanyja, férje, 2 fia és családjuk
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy id. Szeblák József békéscsabai lakos 71 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2018. június 11-én 10 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Debreczeni Dezsőné szül. Pusztai Mária halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Csillag Iván békéscsabai lakos 2018. május 31-én, 83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. június 8-án 11 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Mónus Károly békéscsabai lakos 2018. május 25-én, 68 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. június 8-án 12 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. A gyászoló család
"Úgy mentetek el, ahogy éltetek, csendben és szerényen, drága lelketek nyugodjon békében." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló hálával és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, Pavló Pál halálánal 47. Pavló Pálné Gulyás Margit halálának 11. évfordulóján. Fiaik és családjuk
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága, szeretett édesanyánk Barra Péter Jenőné szül. Lovas Anna Békéscsaba, Berzsenyi utcai lakos 2018. május 30-án 69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. június 8-án 11. 30 órakor lesz a békési Malomvégesi temetőben. A gyászoló család
kedvelik az emberek / 8 órája
Megszavazták 2017 legtutibb szavát
a kés hegyén / 9 órája
A sírból hozták vissza a címvédés esélyeit a németek
Csali, bojli, pecabot / 9 órája
Horgászengedély – mennyi az annyi?
vízilabda világliga / 10 órája
Büntetőkkel kapott ki a döntőben Magyarország
Atlétikai ob / 10 órája
Márton Anita és Baji Balázs is magabiztosan lett bajnok
nincs kegyelem / 11 órája
Kábítószer-kereskedelem miatt végeznek ki embereket Kínában