24°

Czeizel: a magyar géniusz nem elmebeteg

A magyarok szívesen nézik bolondnak a géniuszaikat — írja a matematikusokról szóló legújabb könyvében dr. Czeizel Endre. Miképp korábbi köteteiben igazolta, hogy József Attila és Csontváry nem volt őrült, az orvos-genetikus bizonyossá teszi, hogy a kortársak állítása ellenére Bolyai János sem volt elmebeteg.

A Matematikusok, gének rejtélyek című könyvét matematikatanárok előtt mutatta be Békéscsabán dr. Czeizel Endre. Bár az orvos-genetikus elismeri, a képletek csak egy szűkebb szakmai kört gyönyörködtetnek, a cím nem erre a körülményre, hanem a kutatásai során tett felfedezésekre utal.

— Professzor úr! Az előadásában nagy átéléssel beszélt arról, hogy milyen izgalmas világot fedezett fel. Mégis, miért fogott olyan nehezen ehhez a munkához?
— Az ógörögök négy tehetségterületet említettek, amire géniuszként születni kell, az egyik a matematika. A terveim közt tehát végig ott szerepelt, csak tartottam tőle. Mert míg a költőket elolvashattam, a festőművészek képeiben és a zeneszerzők muzsikájában gyönyörködhettem, a matematikusok életművét a számomra nehezen felfogható képletek tömege jelenti. Ám ahogy a költőknél sem vettem a bátorságot, hogy irodalomtörténészként értékeljem őket, az utóbbiaknál is az ember bemutatására törekedtem.

Közben fantasztikusan érdekes megfigyeléseket tettem: hogy milyen sok volt az egyke köztük, hogy nem nősültek meg, hogy inkább alacsonyabbak voltak. S megannyi kérdés is megfogalmazódott bennem: vajon a matematikai tehetség felfedezésében és fejlesztésében is szerepet játszott-e a zsidó kultúra? Hogy miért van az, hogy a matematikusok idehaza húsz évvel rövidebb ideig élnek, mint külföldön, s hogy mind férfiak?

— Tudja a válaszokat?
— A válaszok számomra is rejtve maradtak. Bízom a kollektív továbbgondolásban, s hogy ennek nyomán a magyarázatokat is megtaláljuk.

— Az előadásában többször utalt a hasonló társadalmi, iskolai környezetre, ám a ma élő tudósokra ezek a körülmények már nem igazak. Mire jutna, ha a 20-21. századi tudósokat vizsgálná? — A kor, amelyben most élünk, nagyon más és nagyon nehéz. Nincsenek határok, és jogos a félelem, hogy a pénzügyileg és kulturálisan vezető államok elszipkázzák a géniuszpalántákat. Orvosként tudom, hogy ha egy testnek leáll az agya, akkor csak vegetálásra képes. Lovász Lászlótól Laczkovich Miklósig és Pósa Lajostól Szemerédi Endréig nagyszerű matematikusaink vannak, de a többségük külföldön dolgozik és tartok tőle, hogy a géniuszpalánták is ott folytatják. Valószínűleg el is kell menniük, hogy a tudományos központokban kivirágozzanak. Az alapvető kérdés, hogy visszajönnek-e?

Nem szabad hagynunk, hogy kialudjon bennük a hazafiság érzése. Amikor Klebelsberg Kuno létrehozta a szegedi egyetemet, és tudomást szerzett róla, hogy Cambridge-ben él egy Szent-Györgyi nevű fiatalember, felült a vonatra, két napot utazott és három napot töltött kint, hogy meggyőzze, jöjjön haza. Szent-Györgyi Albert 1931-ben hazajött és hat évre rá megkapta a Nobel-díjat. Vannak-e ma ilyen államférfiaink, akik tudják, hogy ma hol dolgoznak a géniuszaink a világban, és veszik a fáradtságot, hogy felüljenek a repülőre és meggyőzzék őket, hogy itthon szükség van rájuk?

— Ön Teller Edével viszont személyesen is találkozott.
— Így van. Az utolsó találkozásunkkor egy étteremben vacsoráztunk és arról beszélgettünk, hogy a kreatív géniuszok nehéz emberek. Teller nagyot hallott, így az összegzést fennhangon, az egész étterem füle hallatára tette meg: „Igen, igen, az én tíz ötletem közül is kilenc baromság volt, de a tizedik a hidrogénbomba!”

— A könyvében szereplő tizenöt matematikus közül melyik került a legközelebb önhöz?
— Bolyai János. Az ő sorsa a legtragikusabb, s mint ilyen, számomra a legizgalmasabb. A könyvben vele foglalkozom a legrészletesebben. A magyar tudomány és kultúra egyik legnagyobb hérosza, s a korábbi vélekedésekkel ellentétben abban is bizonyos vagyok, hogy nem volt elmebeteg. A szerencsén múlott, hogy a Gauss-hagyaték feldolgozásakor külföldi kutatók megtalálták fő művét, az Appendixet. S emlékezzünk csak Semmelweis Ignácra, akit meg azért néztek itthon bolondnak, mert a gyermekágyi lázat egy klórvizes kézmosással akarta kivédeni. Semmelweis és Bolyai két magyar messiás, akikről itthon tudomást sem vettek, s ha külföldön nem figyelnek fel rájuk, akkor ma nem ismerjük őket.

A könyvben szereplő tíz elméleti matematikus közül öt volt nőtlen, s ez az 50 százalékos arány messze meghaladja a magyar agglegény férfilakosság szokásos gyakoriságát. Bár ezt dr. Czeizel Endre mint érdekes megfigyelést írja le, emlékeztet néhány géniusz köztudott állítására, miszerint a házasság és a gyermekvállalás miatti idő- és energiavesztés akadályozza a tudományos aktivitást.

A szerző szerint ezt legfrappánsabban a tudós Szilárd Leó és a festőművész Csontváry Kosztka Tivadar fogalmazta meg, akik az előbb sorolt érvek mellett még azt is hangsúlyozták, hogy a nők elveszik a férfiak eszét. Csontváry maga is követte a művészgéniuszoknak általa ajánlott életet, amely nemcsak a házasság, de a szexuális élet mellőzését is magába foglalta. A matematika Mozartjának tartott Erdős Pál élete is ez utóbbira rímel.

— Lehetséges, hogy a libidó tudományos alkotásra fordítása hasznos? — teszi fel a kérdést a szerző, aki további érdekes felfedezésekre is jutott.
A házas matematikusoknál érvényesült a hasonló hasonlót választ elv. Példaként: Kalmár László matematika-fizika szakos tanárt vett nőül, továbbá Rényi Alfréd és Teller Ede neje, valamint Turán Pál második választottja is a matematikában jeleskedett, Wigner Jenőnek pedig mindhárom felesége fizikus volt.


 

24°
Derült
P
21°
Sz
20°
V
16°
H
16°

Hirdetés

Árpád-pálinka: Kóstold meg csokipohárban!
világpolgár volt
Elhunyt Isztambul szeme
jegyzet / 23 perce
Ha csak ezen múlna
A malátára épülő étek (lásd még: sör) alaptartozék, a szurkolói szett szerves része – évszaktól és a kedvelt csapat eredményességétől függetlenül.
Gyász
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Miklya Tamás Pál (MÁV dolgozó) békéscsabai lakos 2018. október 10-én, 47 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Drága halottunkat 2018. október 19-én 11 óra 30 perckor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Barkó Zoltán békéscsabai lakos 47 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 18-án 15 órakor lesz a békéscsabai Zsigmond utcai katolikus temetőben.
„Szívedben nem volt más, Csak jóság és szeretet, Munka és küzdelem volt egész életed.” GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Orvos András (Doki) kőműves békéscsabai lakos 61 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett elhunytunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 19-én 11 órakor lesz a békéscsabai Látogató Központban (Liget). Kérjük a végtisztességen megjelenőket, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a jóságos társ, édesapa, nagyapa, testvér és rokon Roszkos János nyugalmazott vasdiplomás tanár életének 89. évében türelemmel viselt betegség után 2018. október 13-án elhunyt. Szeretett halottunkat 2018. október 18-án 13 órakor a békéscsabai Vasúti temetőben búcsúztatjuk az evangélikus egyház szertartása szerint. Gyászoló szerettei
GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Okos Györgyné szül. Bohus Mária békéscsabai lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 17-én 10 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Bugyik László volt Szabó Pál téri Általános Iskola gondnoka, újirázi lakos október 4-én, 66 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni szertartás 2018. október 19-én lesz 11 órakor az újirázi temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Vágytam maradni még szeretteim között. A sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondani akartam, tudja, ki szeretett." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Ladnai Sándorné szül. Bosnyák Eszter halálának 2. évfordulóján. Szerető családja
,,Álmudtunk egy öregkort: csodásat és szépet, De a kegyetlen halál, mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél." MEGEMLÉKEZÉS Halálának 30. évfordulója alkalmából, soha el nem múló szeretettel emlékezünk Domucza Istvánra Édesanyja és Keresztlánya
"Emberi törvény kibírni mindent S menni mindig tovább, Még akkor is ha nem élnek már benned Remények és csodák." (Ernest Hemingway) GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Nagy Jánosné szül. Sitkei Erzsébet Gabriella Ella néni volt tanárnő életének 90. évében csendesen megpihent. Búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. Uhrin Pálné szül. Kocziha Ilona békéscsabai lakos 2018. október 8-án 79 éves korában csendesen megpihent. Drága halottunkat 2018. október 18-án 10 órakor kísérjük utolsó útjára a Tompa utcai temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, soha nem feledünk, míg élünk, velünk maradsz." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szerettünkre Molnár Lajosnéra halálának 1. évfordulóján. Szerető gyermekeid, unokáid, dédunokáid és családjaik.
"Atyánk tenyerén pihentem meg, Lehunyván fáradt szemeim, Már fentről vigyázok rátok, Kis családom, szeretteim!" GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KELEMEN SÁNDORNÉ szül. Puy Hajnalka Klára gyulai lakos 2018. október 4-én, 72 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól 2018. október 15-én hétfőn 11 órakor veszünk végső búcsút a gyulai Szent József temetőben a Katolikus egyház szertartása szerint. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Mengyán Ferencné szül. Durai Magdolna 71 éves korában elhunyt. Végakarata szerint búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér" GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy UHRIN JÁNOSNÉ szül. Kedves Erzsébet békéscsabai lakos 2018. október 16-án 84 éves korában csendesen megpihent. Drága elhunytunkat 2018. október 15-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Berényi úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkat részvét nyilvánításukkal enyhíteni igyekeznek. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy HAJTMAN LÁSZLÓ békéscsabai lakos 59 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2018.október 16-án 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Gömöri Zsuzsanna és Magyari Csaba haláluk 18. évfordulóján. Hiányotok örökké fáj. Szerető családjaid: Gömöri család, Szegfű mama, testvéreitek, barátaitok.
"A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresni, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a ház, még most sem tudjuk elhinni, hogy örökre itt hagytál. Az idő elmúlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába viszek virágot, Veled temettem el az egész világot." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Forgács István halálának 2. évfordulóján. Szerető családja
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert Én már Istennél vagyok." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk özv. Krista Istvánné szül. Sipos Piroska volt Battonyai lakos életének 85. évében eltávozott, itt hagyott Minket és örökre megpihent. Temetése 2018. október 13-án szombaton 11 órakor lesz a battonyai Katolikus temetőben. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Csicsely Györgyné szül. Kiss Franciska békéscsabai (volt dombegyházi) lakos életének 90. évében elhunyt. Temetése 2018. október 13-án 12 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. A gyászoló család
kormányszóvívő / 8 órája
Egy-két hónapon belül minden elbocsátott közszolga helyzete rendeződik
49/49 / 8 órája
Új szerelmes regényt mutatott be Temesi Ferenc
3000-ben is járt / 8 órája
Hazugságvizsgálatnak vetette alá magát az időutazó férfi
beigazolódott a kétely / 8 órája
Két hónappal később történhetett a Pompejit elpusztító vulkánkitörés
ünnep / 10 órája
Rétvári: azt tanultuk Deáktól, hogy a szuverenitásból semmi nem adható fel
pazarlás / 12 órája
A gazdag országokban kidobott ételek véget vethetnének a világ éhezésének