24°
30°
17°

A bíróság döntött, maradhat a Szebb Jövőért

Nem oszlatták fel a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet. A Gyulai Törvényszéken hétfőn dr. Mucsi Erika hirdette ki a bíróság határozatát, melyben elutasította a megyei főügyészség ez irányú keresetlevelét.

Újabb fejezetéhez érkezett hétfőn a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület (SZJPE) ügye. Mint ismert, a Békés Megyei Főügyészség évekkel ezelőtt nyújtott be keresetlevelet, melyben kérte a szervezet feloszlatását, mivel véleménye szerint kirekesztő, félelmet kelt, sérti mások jogait.


– Győztünk – foglalta össze érzéseit László Attila, az egyesület elnöke a határozat kihirdetését követően, miután a Gyulai Törvényszék az újabb eljárás során is elutasította a megyei főügyészség keresetlevelét. Az ügy a Szegedi Ítélőtábláról került vissza.


– A gyöngyöspatai és hajdúhadházi események mellett meg kellett vizsgálni, hogy a SZJPE-nek milyen szerepe volt Kunhegyesen, Tiszaroffon, Devecseren, Cegléden, a budapesti Hősök terén – fejtette ki a határozat indokolásakor dr. Mucsi Erika bíró.


A Gyulai Törvényszék a beszerzett rendőrségi iratokból úgy ítélte meg, hogy az említett településeken tartott demonstrációk, lakossági fórumok során nem történt olyan rendbontás, ami miatt a SZJPE felelősségre vonható. Emellett kifejtette dr. Mucsi Erika, hogy a rendezvényeken több szervezet is megjelent. A nagy létszámú rendőri jelenlétet pedig a felfokozott hangulat, a társadalomban felgyülemlett feszültség indokolta.


A véleménye szerint arra, hogy a szervezethez tartozók egyenruhában jelentek meg, énekeltek, együtt mozogtak, a gyülekezési jog ad lehetőséget, még akkor is, ha az esetleg másoknak, a szemlélők egy részének nem is tetszik. Mint kiemelte, az esetlegesen elhangzó nacionalista, kirekesztő, éles társadalomkritikát megfogalmazó beszédek nem róhatok fel a SZJPE-nek, még ha azok túl is lépték a szabad véleménynyilvánítás határát.


– Súlyos társadalmi problémákat feszegettek az elhangzottak – szögezte le dr. Mucsi Erika bíró, aki azonban kitért arra, hogy a verbális támadások a bűnözői réteg ellen irányultak, a „tisztességes cigány lakosságot” nem érintették.


A Gyulai Törvényszék szerint a megyei főügyészség késett a bizonyítékokkal, illetve egy olyan névsort csatolt be, hogy kik tartoznak a szervezethez, amit nem tehetett volna meg, és ezzel jogszabályt sértett. Az ügyben ennek azért volt fontossága, mert a felperesnek kellett volna bizonyítani, hogy a SZJPE-hez tartozók ellen indultak rendőrségi eljárások. Mint kiemelte, ez sem lett volna elegendő ahhoz, hogy a szervezetet feloszlassák.


A megyei főügyészség arra is hivatkozott, hogy a hatályos rendelkezések ellenére polgárőr tevékenységet végez az egyesület. A bíró azonban hangsúlyozta, hogy a SZJPE ezt már akkor felfüggesztette, amikor a jogszabályok ezt már nem engedték meg neki, függetlenül attól, hogy a nevéből és alapszabályából csak később került ki a polgárőr szó. Mint ismert, a szervezet immár Szebb Jövőért Egyesület néven fut hivatalosan.
– A felperesnek kellett volna bizonyítani, hogy az alperes jogsértést követett el, olyan tevékenységet fejtett vagy fejt ki, ami jogszabályba ütközik – hívta fel a figyelmet dr. Mucsi Erika. Hozzátette, hogy minden összevetve, mérlegelve, ezt nem sikerült megtennie.


A határozat ellen tizenöt napig lehet fellebbezni. Ha ez megtörténik, akkor az ügy ismét a Szegedi Ítélőtáblára kerül. Elhangzott, hogy az egyelőre nem jogerős döntés értelmében a megyei főügyészségnek 450 ezer forint perköltséget kell megfizetnie.


Két éve már hozott ítéletet dr. Mucsi Erika bíró

A Gyulai Törvényszék 2012 nyarán megalapozatlannak vélte és ezért visszautasította a megyei főügyészség keresetlevelét, mely Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület feloszlatását kezdeményezte. A fellebbezést követően, tavaly nyáron a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az ítéletet, és újabb eljárás lefolytatására kötelezte a Gyulai Törvényszéket, mivel véleménye szerint azt is kellett vizsgálni, hogy a tagok mit csináltak többek között Medgyesegyházán és Magyarbánhegyesen. Így került az ügy ismét dr. Mucsi Erika bíró elé.

megtérülő befektetés
Illés Boglárka: a tehetséggondozás közös nemzeti ügy
szükséges / 28 perce
Az időjárás miatt elmaradt szúnyoggyérítést pótolják a héten
Az elmúlt hét változékony, hőséggel, máskor erős széllel járó időjárása miatt számos helyen nem tudtak dolgozni a szakemberek.
Gyász
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Nosza Józsefné szül. Tóth Katalin békési lakos 2019. augusztus 15-én, 69 éves korában elhunyt. Temetése 2019. augusztus 23-án 9 órakor lesz a békési Rózsa temetőben. A gyászoló család
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek" MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Szabó Viktor halálának 13. évfordulóján. Szerető családja.
,,Az édesanyák nem halnak meg. Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Hodor Tibor Gáborné szül. Uhrin Zsófia Sarkad, Hajdú utca 14. szám alatti lakos 2019. augusztus 17-én, 85 éves korában csendesen megpihent.Temetése 2019. augusztus 23-án 14 órakor lesz a sarkadi Szigeti temetőben.Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, akit igazán szeretnek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szák János gépkocsivezető oktató, vizsgabiztos békéscsabai lakos 2019. augusztus 7-én, 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. augusztus 23-án 10 órakor lesz a Körösök Völgye Látogatóközpontban. Kérjük a végtisztességen megjelenőket, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik szeretettel emlékeznek meg róla. Gyászoló lánya és unokája
" Megpihenni tértél fájdalmad elhagyva, Melyet türelemmel viseltél magadban, De az emlékeddel szívünkben maradtál, Számunkra te soha meg nem haltál." MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Tóth Mihály halálának 10. évfordulóján. Felesége, lánya, veje, és annak családja.
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Ollár Mihály 2019. augusztus 7-én, 89 éves korában csendesen megpihent. Végső búcsút a békéscsabai Berényi úti temetőben vettünk tőle, emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Borsos Mihályné szül. Boros Julianna a 11. sz. Ált. Isk. volt dolgozója békéscsabai lakos 2019. augusztus 10-én kitartóan és türelemmel viselt hosszú betegség után 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. augusztus 21-én 11 órakor lesz a békéscsabai Tompa utcai evangélikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, kegyeletüket egy szál gerberával leróják. A gyászoló család
"Ó, Élet! Mily kegyetlen voltál, Időt búcsúzni nem hagytál!" GYÁSZHÍR Megtört szívvel tudatjuk, hogy Kósa András a Volán nyugdíjasa csabaszabadi lakos 2019. augusztus 7-én, 74 éves korában elhunyt. Hamvait 2019. augusztus 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Izsó Antalné szül. Mazán Zsófia Judit 88 éves korában türelemmel viselt hosszan tartó betegség után elhunyt. Szerettünktől 2019. augusztus 22-én 15 órakor veszünk végső búcsút a békéscsabai felsővégi (Berényi úti) temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Laczó András (Csabatáj Zrt. nyugdíjasa) békéscsabai lakos 2019. augusztus 4-én, 65 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. augusztus 26-án 15 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család
"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél..." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Hrabovszky Mihály halálának 8. évfordulóján. Szerető lánya és családja
” Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, Melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel szívünkben maradtál, Számunkra Te soha meg nem haltál.” GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy Istvánné szül. Flender Dorottya (Dorika néni) békéscsabai lakos 2019. augusztus 12-én, 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án 11.30-kor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
” Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él.” GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Tóth László (konzervgyári nyugdíjas) békéscsabai lakos életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. augusztus 21-én 13 órakor lesz a békéscsabai Tompa utcai evangélikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
MEGEMLÉKEZÉS "Mint egy gyertyaláng, lobban el az élet, Mint egy gyors folyó, rohannak az évek, A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresni, aki nincs már." Fájó szívvel emlékezünk id. Vlcskó Tamás halálának 3. évfordulójára: felesége Marika és családja.
GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Berke Mária Zsuzsanna gyulai lakos 67 éves korában elhunyt. Hamvaitól 2019. augusztus 16-án 13 órakor veszünk végső búcsút, az orosházi Felvégi temetőben. a gyászoló család
"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Horváth Imre az OTP volt igazgatója orosházi lakos 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. augusztus 23-án 11 órakor lesz végakarata szerint az Alvégi temető szóróparcellájában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Fröhner Béláné Gyula, Béke sgt. 20. szám alatti lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. augusztus 14-én 10 órakor lesz a gyulai Szentháromság temetőben. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Vandlik Tamásné szül. Hazai Judit békéscsabai lakos 2019. augusztus 4-én, 93 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. augusztus 12-én 10 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Szomorú az út, mely sírodhoz vezet. Már 4 éve nem láthatunk és nem beszélhetünk veled. Az idő múlása nem hoz enyhülést, mert a fájdalmat elviselni egy élet is kevés. Egy váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a rózsát, a halál tépte szét. Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, s egy út, mely elvitte az életed. A hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Ottlakán Ottó halálának 4. évfordulóján. Szerető családja
"Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád, A halállal a létnek nem szakad vége, Emlékezz rá, s veled marad örökre." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Veszelka Mihály halálának 2. évfordulóján.
Fecsegő billentyűzetek / 49 perce
A gépelésünk hangja árulkodik: ellophatják a jelszavunkat
Hatalmas bejelentés / 1 órája
Apa lesz a világhírű rendező
drága hobbi / 3 órája
Középmezőnyben van a cigaretta ára Magyarországon
átalakítás / 3 órája
Veszélyes az elektromos biciklik tuningolása
egyedi eset / 3 órája
Bíró engedélyezte, hogy kokaint fogyaszthassanak
elutasítva / 3 órája
Megtagadták az amerikai vízumot Boris Johnson élettársától